REGULAMIN

Regulamin Chaty z bali Bukowina i domków

 1. Dokonanie rezerwacji oznacza, że akceptują Państwo zasady Regulaminu pobytu w Chacie z bali Bukowina i domkach.

 2. Doba pobytowa trwa od godziny 16:00 do 10:00 dnia następnego.

 3. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu oraz zameldowanie Gości odbywa się niezwłocznie w dniu przyjazdu.

 4. W przypadku skrócenia Państwa pobytu z przyczyn od nas niezależnych (brzydka pogoda, choroba lub inne) nie zwracamy opłaty za niewykorzystane noclegi.

 5. W przypadku niepojawienia się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu rezerwacja zostaje anulowana.

 6. Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00. W czasie ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek zachowywać się tak, by nie zakłócać spokoju innych osób przebywających w BUKOWINIE.

 7. Na całym terenie oraz w budynkach obiektu Bukowina obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń odtwarzających i wzmacniających dźwięk.

 8. Przekazanie i zdanie pokoju/domku następuje w obecności personelu obiektu.

 9. Wszystkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pomieszczeń prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi obiektu.

 10. Gość Chaty z bali BUKOWINA i domków ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałych w trakcie pobytu Gości.

 11. Szkody powstałe z winy Gości lub odwiedzających ich osób rozliczane są niezwłocznie na miejscu.

 12. W budynkach obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i tym podobnych używek.

 13. Nie zezwalamy na pobyt w Chacie z bali Bukowina zwierząt.

 14. Do domku można przyjechać ze zwierzęciem domowym (pies, kot, królik, szczur itp.) za wcześniejszą zgodą właścicieli obiektu oraz za dodatkowa opłatą. Zwierzęta muszą być pod stałym nadzorem opiekunów, należy po nich sprzątać odchody i nieczystości i niezwłocznie zgłaszać powstanie ewentualnych szkód. Za szkody powstałe w trakcie pobytu zwierzęcia ponosi odpowiedzialność opiekun i zobowiązany jest do ich niezwłocznego pokrycia, bądź naprawienia.

 15. Parkowanie samochodów i innych pojazdów silnikowych dozwolone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu przed budynkiem Chata z bali Bukowina. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

 16. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie obiektu obowiązuje zakaz używania własnego sprzętu elektronicznego poza przyborami toaletowymi (golarka, szczoteczka do zębów, suszarka do włosów itp.), ładowarką… telefoniczną…czy laptopem.

 17. W sytuacji ewidentnych zagrożeń, czy zaniedbań ze strony Gości personel BUKOWINY ma prawo wejść do pokoju/domku Gości podczas ich nieobecności.

 18. Przebywanie w pokojach/domkach osób odwiedzających Gości BUKOWINY może odbywać się wyłącznie za zgodą Gospodarzy obiektu.

 19. Prosimy o segregowanie śmieci.

 20. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw oraz wszelkiego rodzaju sprzętu czy zabudowań znajdujących się na terenie należącym do obiektu Bukowina odbywa się pod nadzorem prawnych opiekunów dzieci i na ich własną odpowiedzialność. Gospodarz oraz personel obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci przebywające na terenie BUKOWINY, ani za wynikłe skutki i/lub urazy związane z korzystania z urządzeń czy pomieszczeń na terenie obiektu.

 21. Palenie ognia i grilla możliwe jest jedynie w 2 wiatach na terenie obiektu. Obowiązuje całkowity zakaz używania grilla na tarasach i w pobliżu domków, Chaty z bali Bukowina, czy innych budynków.

 22. W Chacie z bali Bukowina do Państwa dyspozycji jest aneks kuchenny w sali kominkowej z wyposażeniem. Przygotowywanie posiłków w pokojach jest zabronione.

 23. Prosimy o zamykanie okien przed opuszczeniem pokoju, w szczególności dotyczy to okien dachowych.

 24. W przypadku naruszenia Regulaminu możemy odmówić dalszego pobytu osobie, która go narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń Gospodarza obiektu, w szczególności zapłaty za cały zarezerwowany pobyt, poczynione szkody i zniszczenia oraz niezwłocznego opuszczenia obiektu.